Giải bài 2 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX.

Đề bài 2 Trang 66 SGK Lịch sử 6:

Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Lời giải câu 2 Trang 66 SGK Lịch sử lớp 6:

Diễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan:

– Đầu những năm 10 của thế kỉ VIII, nhân dân phải tham gia đoàn phu gánh sản vật cống nộp. Mai Thúc Loan đã kêu gọi những người dân phu bỏ về quê, mộ binh nổi dậy.

– Nghĩa quân nhanh chóng chiếm Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) để xây dựng căn cứ.

– Sau đó, ông xưng đế (Mai Hắc Đế), xây dựng thành Vạn An làm quốc đô.

– Mai Hắc Đế liên kết với các nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa tấn công Tống Bình, viên quan đô hộ phải chạy về nước. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status