Giải bài 2 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại.

Đề bài 2 Trang 65 SGK Lịch sử 10:

Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Tây Âu?

Lời giải câu 2 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10:

Hậu kì trung đại quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện ở Tây Âu vì:

– Sau các cuộc phát kiến địa lí, kinh tế châu Âu phát triển nhanh, tầng lớp quý tộc, thương nhân Tây Âu ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước châu Mĩ, châu Phi và châu Á. Giai cấp tư sản đã tích lũy được số vốn ban đầu.

– Giai cấp tư sản còn tước đoạt ruộng đất của nông dân biến thành các đồn điền, nông dân mất ruộng đất hình thành đội ngũ công nhân làm thuê.

→ Từ đó hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status