Giải bài 2 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.

Đề bài 2 Trang 64 SGK Lịch sử 5:

Thông qua các bài lịch sử ở lớp 4 và lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước?

Lời giải câu 2 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 5:

Nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước vì:

– Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Sự đoàn kết, dũng cảm, chấp nhận hi sinh và niềm tin chiến thắng của nhân dân ta.

– Đất nước Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trên thế giới ưa chuộng hòa bình, đặc biệt là sự giúp sức của đất nước anh em Liên Xô.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status