Giải bài 2 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 28: Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Đề bài 2 Trang 62 SGK Lịch sử 5:

Nêu vai trò của nhà máy Thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

Lời giải câu 2 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5:

– Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

– Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ.

– Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

– Tạo điều kiện cho việc phát triển giao thông đường thủy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status