Giải bài 2 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602).

Đề bài 2 Trang 60 SGK Lịch sử 6:

Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Lời giải câu 2 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 6:

Sau khi giành thắng lợi, Lý Bí đã:

– Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế) vào đầu năm 544.

– Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời).

– Thành lập triều đình với hai ban văn, võ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status