Giải bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.

Đề bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử 5:

Em hãy cho biết tình cảm của nhân dân đối với Trương Định?

Lời giải câu 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5:

Nhân dân đã suy tôn Trương Định làm “Bình Tây Đại nguyên soái” điều này chứng tỏ nhân dân rất kính trọng, tin tưởng, yêu mến Trương Định.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status