Giải bài 2 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 14:  Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Đề bài 2 Trang 59 SGK Sinh học 10:

Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

Lời giải câu 2 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10:

Khi nhiệt độ tăng lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim thì hoạt tính của enzim bị giảm hoặc bị mất hoàn toàn là do: enzim có cấu tạo hoàn toàn từ prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác. Khi nhiệt độ tăng quá cao prôtêin sẽ bị biến tính, nghĩa là cấu trúc bậc 3 của prôtêin sẽ bị biến đổi làm giảm hoặc mất hoạt tính của enzim.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status