Giải bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử 6:

Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu.

Lời giải câu 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 6:

Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:

– Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.

– Từ căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa), nghĩa quân đánh phá các thành ấp của quan lại nhà Ngô ở quận Cửu Chân rồi đánh ra khắp Giao Châu.

– Được tin, nhà Ngô cử tướng Lục Dận đem 6.000 quân sang Giao Châu, chúng vừa đánh, vừa mua chuộc, tìm cách chia rẽ nghĩa quân.

– Trước thế giặc mạnh, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status