Giải bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập.

Đề bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử 5:

Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phòng đánh chiếm Dinh Độc Lập?

Lời giải câu 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 5:

Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn ngồi ủ rũ, thấy quân giải phóng ập vào họ đứng dậy, Dương Văn Minh nói: “Chúng tôi sốt ruột chờ các ông từ sáng để làm nghi thức bàn giao”.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status