Giải bài 2 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 2 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 2 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Tác dụng dẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là gì ?

Lời giải câu 2 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Tác dụng đấy, kéo vật này lên vật khác gọi là lực.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status