Giải bài 2 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 2 Trang 53 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.

Đề bài 2 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11:

Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α). Chứng minh M là điểm chung của (α) với bất kì mặt phẳng nào chứa d.

Lời giải câu 2 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11:

M là điểm chung của d và (α) nên:

M ∈ (α) (1)

Một mặt phẳng bất kì (P) chứa d thì M ∈ d mà d ⊂ (P) nên:

M ∈ (P) (2)

Từ (1) và (2) suy ra M là điểm chung của

(α) và (P).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status