Giải bài 2 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Đề bài 2 Trang 52 SGK Lịch sử 6:

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?

Lời giải câu 2 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 6:

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi đã chứng tỏ:

– Nhân dân ta kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng và những vị tướng đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

– Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status