Giải bài 2 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

Đề bài 2 Trang 49 SGK Lịch sử 6:

Em có suy nghĩ gì về lời nhận xét của Lê Văn Hưu.

Lời giải câu 2 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 6:

Lời nhận xét của Lê Vãn Hưu chứng tỏ:

– Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc của nhân dân ta.

– Nhân dân ta vô cùng căm phẫn chính sách thống trị tàn bạo của chế độ phong kiến phương Bắc nên sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.

– Dân tộc ta đủ sức giành và giữ vững nền độc lập dân tộc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status