Giải bài 2 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 22: Đường Trường Sơn.

Đề bài 2 Trang 49 SGK Lịch sử 5:

Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

Lời giải câu 2 Trang 49 SGK Lịch sử lớp 5:

– Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước đường Trường Sơn là tuyến giao thông quân sự chính chi viện sức người, vũ khí, lương thực, của cải…cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam.

– Đường Trường Sơn là biểu tượng cho ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status