Giải bài 2 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 46 SGK Sinh học 10:

Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.

Lời giải câu 2 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10:

+ Cấu trúc: Màng sinh chất có cấu trúc khảm động.

– Lớp kép phôtpholipit có đuôi kị nước quay vào trong, đầu ưa nước quay ra ngoài.

– Các prôtêin nằm ở rìa màng hoặc xuyên qua màng.

– Côlestêrôn nằm khảm vào lớp kép để tăng độ vững chắc cho màng.

– Các cấu trúc thêm: glicôprôtêin, glicôlipit, cacbôhiđrat,…

+ Chức năng:

– Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc: lớp phôtpholipit chỉ có những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (không phân cực đi qua). Các chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin thích hợp mới ra vào tế bào.

– Các prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào. Tiếp nhận và trả lời kích thích từ môi trường.

– Bảo vệ: nhờ các glycôprôtêin giúp nhận biết các tế bào lạ (không phải thuộc cùng 1 cơ thể).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status