Giải bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

Đề bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử 5:

Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?

Lời giải câu 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 5:

Các sản phẩm của nhà máy đã phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền Nam (tên lửa A12).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status