Giải bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 20: Bến Tre đồng khởi.

Đề bài 2 Trang 44 SGK Lịch sử 5:

Thuật lại sự kiện ngày 17 – 1 – 1960 ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Lời giải câu 2 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 5:

– Ngày 17/1/1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.

– Với vũ khí thô sơ, nhân dân vùng dậy, làm cho quân địch khiếp đảm.

– Từ cuộc nổi dậy ở Mỏ Cày, phong trào lan nhanh các huyện khác.

– Từ Bến Tre, phong trào lan khắp miền Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status