Giải bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 14: Nước Âu Lạc.

Đề bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử 6:

Nhà nước Âu Lạc được thành lập trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 6:

Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc:

– Sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần thắng lợi.

– Vua Hùng thứ 18 không còn khả năng làm vua như trước.

– Hợp nhất hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status