Giải bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 19: Nước nhà bị chia cắt.

Đề bài 2 Trang 43 SGK Lịch sử 5:

Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam?

Lời giải câu 2 Trang 43 SGK Lịch sử lớp 5:

– Phá hoại Hiệp định Giơ–ne-vơ

– Ra sức, chống phá lực lượng cách mạng.

– Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

– Thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” và khẩu hiệu “giết nhầm còn hơn bỏ sót” giết hại dã man các chiến sĩ cách mạng và nhân dân vô tội.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status