Giải bài 2 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Đề bài 2 Trang 42 SGK Lịch sử 4:

Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi Nhà Trần đã dùng kế gì đánh giặc?

Lời giải câu 2 Trang 42 SGK Lịch sử lớp 4:

– Khi giặc mạnh, vua tôi nhà Trần rút lui khỏi Thăng Long

– Khi giặc mệt mỏi, khó khăn về lương thực thì tổ chức phản công.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status