Giải bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954).

Đề bài 2 Trang 40 SGK Lịch sử 5:

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!”

Em hãy cho biết: Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Lời giải câu 2 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5:

Chín năm đó bắt đầu vào năm 1945, kết thúc năm 1954.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status