Giải bài 2 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 12: Nước Văn Lang.

Đề bài 2 Trang 37 SGK Lịch sử 6:

Em có nhận xét gì về tổ chức của nhà nước đầu tiên này?

Lời giải câu 2 Trang 37 SGK Lịch sử lớp 6:

Tổ chức nhà nước thời Hùng Vương đã:

– Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).

– Tổ chức còn rất đơn giản và sơ khai. Tuy nhiên, đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế, xã hội đất nước cũng như sự hình thành quốc gia – dân tộc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status