Giải bài 2 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 11: Những chuyển biến về xã hội.

Đề bài 2 Trang 35 SGK Lịch sử 6:

Hãy nêu những nét mới về tình hình kinh tế xã hội của cư dân Lạc Việt.

Lời giải câu 2 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6:

* Những nét mới về tình hình kinh tế:

– Công cụ sản xuất, đồ đựng, đồ trang sức đều phát triển hơn.

– Đồ đồng gần như thay thế đồ đá.

– Thuật luyện kim, nghề nông trồng lúa nước ra đời.

* Những nét mới về tình hình xã hội:

– Sự phân công lao động được hình thành.

– Hình thành hàng loạt làng, bản (chiềng, chạ) và bộ lạc.

– Chế độ phụ hệ dần dần thay thế cho chế độ mẫu hệ.

– Bắt đầu có sự phân chia giàu – nghèo.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status