Giải bài 2 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 15: Chiến thằng Biên giới Thu – Đông 1950.

Đề bài 2 Trang 35 SGK Lịch sử 5:

–  Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950?

Lời giải câu 2 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 5:

– Ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt – Trung.

– Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.

– Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status