Giải bài 2 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”.

Đề bài 2 Trang 32 SGK Lịch sử 5:

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947?

Lời giải câu 2 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5:

– Thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn

– Đèo Bông Lau

– Bình Ca, Đoan Hùng

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status