Giải bài 2 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 6: Axit Nuclêic.

Đề bài 2 Trang 30 SGK Sinh học 10:

Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày nay không?

Lời giải câu 2 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10:

Nếu phân tử ADN quá bền vững thì trong giảm phân rất khó xảy ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử không chị em, khó xảy ra sự hoán vị gen tương ứng, rất khó tạo ra các biến dị tổ hợp để cung cấp nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên.

Nếu quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì không tạo ra được các đột biến cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên.

Do vậy, sinh giới không thể đa dạng như ngày nay.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status