Giải bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo.

Đề bài 2 Trang 27 SGK Lịch sử 5:

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?

Lời giải câu 2 Trang 27 SGK Lịch sử lớp 5:

Để chống lại “giặc đói”:

  • Lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”,… dành gạo cho dân nghèo
  • Dân nghèo được chia ruộng, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp.

Để chống “giặc dốt”:

  • Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xóa nạn mù chữ.
  • Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được đến trường.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status