Giải bài 2 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta.

Đề bài 2 Trang 25 SGK Lịch sử 6:

Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.

Lời giải câu 2 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 6:

Do đầu óc Người tinh khôn tiến bộ hơn, họ thấy rằng cần phải cải tiến công cụ lao động mài cho sắc để dễ làm hơn, lao động có hiệu quả hơn, tìm ra nhiều thức ăn hơn, mới đảm bảo cho sự tồn tại của cuộc sống của mình.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status