Giải bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập.

Đề bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử 5:

Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

Lời giải câu 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5:

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status