Giải bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).

Đề bài 2 Trang 23 SGK Lịch sử 5:

Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 – 1945?

Lời giải câu 2 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5:

Một số nhân vật lịch sử:

  • Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định
  • Tôn Thất Thuyết, Vua Hàm Nghi
  • Pham Bội Châu, Phan Châu Trinh
  • Nguyễn Ái Quốc

Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu

  • Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
  • Năm 1885, phong trào Cần Vương bùng nổ
  • Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
  • Ngày 2 – 9 – 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status