Giải bài 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 4: Đột biến gen.

Đề bài 2 Trang 22 SGK Sinh học 12:

Nêu một số cơ chế phát sinh đột biến gen.

Lời giải câu 2 Trang 22 SGK Sinh học lớp 12:

Một số cơ chế phát sinh đột biến gen.

* Sự kết cặp không đúng trong tái bản ADN

Các bazơ nitơ thường tồn tại hai dạng cấu trúc (dạng thường và dạng hiếm). Các dạng hiếm (hỗ biến) có những vị trí liên kết hidrô bị thay đổi làm cho chúng kết cặp không đúng trong tái bản (kết cặp không hợp đôi) dẫn đến phát sinh đột biến gen. Ví dụ, guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin trong tái bản tạo nên đột biến G – X → T – A

* Tác động của các tác nhân gây đột biến.

– Tác động của các tác nhân vật lí như tia tử ngoại. (UV) có thể làm cho hai bazơ timin trên cùng 1 mạch ADN liên kết với nhau dẫn đến phát sinh đột biến gen.

– Tác nhân hóa học như 5 – brômuraxin (5UB) là chất đồng đẳng của timin gây thay thế A – T bằng G – X.

– Tác nhân sinh học: dưới tác động của một số virut cũng gây nên đột biến gen. Ví dụ, virut viêm gan B, virut hecpet,…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status