Giải bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 6: Văn hóa cổ đại.

Đề bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử 6:

Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những thành tựu văn hóa gì?

Lời giải câu 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 6:

– Sáng tạo ra lịch (Dương lịch) :tính được 1 năm có 365 ngày, chia thành 12 tháng.

– Sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c.

– Đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như toán học, thiên văn, vật lí, triết học, lịch sử, địa lí…với các nhà khoa học nổi tiếng như Ta-let, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít….

– Các công trình kiế trúc và điêu khắc như đền Pác-tê-nông ở A-ten, tượng thần Vệ nữ ở Mi-lô…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status