Giải bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 8: Xô viết Nghệ – Tĩnh.

Đề bài 2 Trang 19 SGK Lịch sử 5:

Trong những năm 1930 – 1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ – Tĩnh đã diễn ra điều gì mới?

Lời giải câu 2 Trang 19 SGK Lịch sử lớp 5:

– Suốt thời kì 1930 – 1931 có chính quyền nhân dân, ở các thôn xã không hề xảy ra trộm cắp.

– Những phong tục lạc hậu như mê tín dị đoan bị bãi bỏ, tệ nạn cờ bạc,… bị bãi bỏ.

– Đặc biệt là chính quyền cách mạng đã tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân, xoá bỏ các thứ thuế vô lí.

– Nhân dân ở các thôn, xã vui mừng, phấn khởi. Ai cũng thấy mình được thoát khỏi ách nô lệ, trở thành người chủ thôn xóm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status