Giải bài 2 Trang 178 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 2 Trang 178 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần câu hỏi Ôn tập cuối năm Toán 11: Phần Đại số và Giải tích.

Đề bài 2 Trang 178 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.

Lời giải câu 2 Trang 178 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

a) Hàm số y = sinx và y = cosx là hàm số tuần hoàn có chu kì là 2π.

b) Hàm số y = tanx và y = cotx là các hàm số tuần hoàn có chu kì là π.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status