Giải bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Đề bài 2 Trang 17 SGK Lịch sử 5:

Em hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam?

Lời giải câu 2 Trang 17 SGK Lịch sử lớp 5:

– Các tổ chức cộng sản được hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân ta liên tiếp giành được thắng lợi to lớn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status