Giải bài 2 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX.

Đề bài 2 Trang 169 SGK Lịch sử 10:

Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Lời giải câu 2 Trang 169 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thống nhất đất nước, thị trường dân tộc được thống nhất.

– Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Đức, I-ta-li-a và ở các nước hình thành các công ty độc quyền rồi đi đến chủ nghĩa đế quốc.

– Chính cách thống nhất bằng quân sự góp phần khiến hai nước Đức và I-ta-li-a sau này trở thành những lò lửa chiến tranh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status