Giải bài 2 Trang 168 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 2 Trang 168 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 56: Ôn tập cuối năm – Phần 2: Hóa hữu cơ.

Đề bài 2 Trang 168 SGK Hóa học lớp 9:

Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

a) Dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ.

b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

Lời giải câu 2 Trang 168 SGK Hóa học lớp 9:

Người ta sắp xếp các chất vào cùng một nhóm vì:

a) Đều là nhiên liệu.

b) Đều là gluxit.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status