Giải bài 2 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây.

Đề bài 2 Trang 16 SGK Lịch sử 6:

Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Lời giải câu 2 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 6:

“Xã hội chiếm hữu nô lệ” là một xã hội có 2 giai cấp cơ bản là chủ nô và nô lệ, trong đó, chủ nô là giai cấp thống trị,có quyền lực kinh tế, sở hữu rất nhiều nô lệ; nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status