Giải bài 2 Trang 152 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 2 Trang 152 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 50: Glucozơ.

Đề bài 2 Trang 152 SGK Hóa học lớp 9:

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (Nêu rõ cách tiến hành).

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic.

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Lời giải câu 2 Trang 152 SGK Hóa học lớp 9:

Giai bai 2 Trang 152 SGK Hoa hoc lop 9 – Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status