Giải bài 2 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5.

Đề bài 2 Trang 15 SGK Lịch sử 5:

Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?

Lời giải câu 2 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5:

Nguyễn Tất Thành có lòng yêu nước nồng nàn, ước mong một ngày đồng bào thoát khỏi cảnh nô lệ, vì vậy Người quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status