Giải bài 2 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 48: Quần thể người .

Đề bài 2 Trang 145 SGK Sinh học 9:

Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9:

Tháp dân số trẻ Tháp dân số già
– Dạng tháp phát triển

– Đáy tháp rộng

– Cạnh tháp xiên nhiều

– Đỉnh tháp nhọn

– Nhóm tuổi trước sinh sản cao, nhóm tuổi sau sinh sản thấp

– Tuổi thọ trung bình thấp

– Dạng tháp ổn định

– Đáy tháp hẹp

– Cạnh tháp gần như thẳng đứng

– Đỉnh tháp không nhọn

– Nhóm tuổi trước sinh sản và sau sinh sản cao

– Tuổi thọ trung bình cao

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status