Giải bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông.

Đề bài 2 Trang 13 SGK Lịch sử 6:

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?

Lời giải câu 2 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6:

Xã hội cổ đại phương Đông gồm nông dân công xã, quý tộc và nô lệ:

– Nông dân: là bộ phận đông đảo nhất và là lực lượng sản xuất chính.

– Vua, quý tộc là tâng lớp trên. Nắm mọi quyền hành trong xã hội, họ sống chủ yếu bóc lộ nông dân và nô lệ.

– Nô lệ chủ yếu phục vụ trong các gia dình của vua và quý tộc, thân phận của người nô lệ không khác gì con vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status