Giải bài 2 Trang 125 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 2 Trang 125 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 39: Benzen.

Đề bài 2 Trang 125 SGK Hóa học lớp 9:

Giai bai 2 Trang 125 SGK Hoa hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 125 SGK Hóa học lớp 9:

Công thức cấu tạo đúng của benzen : b), d), e).

Công thức sai : a), c).

(a) Sai vì 2 liên kết Pi ở 2 nguyên tử C liền kề nhau (sai về vị trí liên kết đôi).

(c) Sai vì vòng chỉ có 5 cạnh nguyên tử C (sáu cạnh là đúng).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status