Giải bài 2 Trang 115 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 115 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

Đề bài 2 Trang 115 SGK Sinh học 6:

Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm ?

Lời giải câu 2 Trang 115 SGK Sinh học lớp 6:

Điều kiện cần cho hạt nảy mầm:

– Điều kiện bên ngoài: độ ẩm, không khí, nhiệt độ, nước, cường độ ánh sáng,…

– Điều kiện bên trong: chất lượng của hạt (kích thước hạt, màu sắc hạt, độ sạch bệnh, mức độ nguyên vẹn, lượng chất dinh dưỡng trong hạt,…).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status