Giải bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 3: Xã hội nguyên thủy.

Đề bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử 6:

Đời sống của Người tinh khôn có những điểm nào tiến bộ hơn so với Người tối cổ?

Lời giải câu 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 6:

So với Người tối cổ, đời sống của Người tinh khôn tiến bộ hơn:

– Sống theo từng thị tộc, làm chung, ăn chung.

– Biết chăn nuôi gia súc, trồng lúa, trồng rau, dệt vải, làm đồ gốm và đồ trang sức…, bước đầu đã biết sản xuất, chinh phục tự nhiên.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status