Giải bài 2 Trắc nghiệm Trang 78 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 2 Trang 78 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Đề bài 2 Trang 78 SGK Toán Hình học lớp 11:

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

(A) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa

(B) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau

(C) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau

(D) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì chúng sẽ cắt mặt phẳng còn lại.

Lời giải câu 2 Trang 78 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn A. Định lý về giao tuyến của ba mặt phẳng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status