Giải bài 19 Trang 84 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 19 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài 19 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng:

a) sin x = 0,2368 ;             b) cosx = 0,6224

c) tgx = 2,154 ;             d) cotgx = 3,251

Lời giải câu 19 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng máy tính ta được:

a) sinx = 0,2368 ⇒ x ≈ 13º42´

b) cosx = 0,6224 ⇒ x ≈ 51º31´

a) tgx = 2,154 ⇒ x ≈ 65º6´

a) cotgx = 3,251 ⇒ x ≈ 17º6´

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status