Giải bài 15 Trang 11 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 15 Trang 11 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.

Đề bài 15 Trang 11 SGK Toán 9 – Tập 1:

Giải các phương trình sau:

a) x² – 5 = 0 ;             b) x² – 2√11 x + 11 = 0

Lời giải câu 15 Trang 11 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 15 trang 11 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status