Giải bài 14 Trang 11 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 14 Trang 11 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.

Đề bài 14 Trang 11 SGK Toán 9 – Tập 1:

Phân tích thành nhân tử:

a) x² – 3 ;                     b) x² – 6

c) x² + 2√3 x + 3 ;        d) x² – 2√5 x + 5

Hướng dẫn: Dùng kết quả:

Với a ≥ 0 thì a = (√a)²

Lời giải câu 14 Trang 11 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 14 trang 11 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status