Giải bài 12 Trang 48 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 12 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 12 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3.

Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Lời giải câu 12 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

Thay x = 1, y = 2,5 vào công thức hàm số trên, ta được:

2,5 = 1.a + 3

⇔ 2,5 = a + 3

⇔ a = 3 − 2,5

⇔ a = 0,5.

Vậy a = 0,5 và hàm số đó là y = − 0,5x + 3.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status